Home / BẢO HIỂM TÀI SẢN

Bảo hiểm Tài sản

Tai san1

Bảo hiểm tài sản là bảo hiểm các rủi ro cháy và các rủi ro đặc biệt (Lũ lụt, thiên tai, động đất, sét đánh…) Bảo hiểm Liberty chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một giải pháp thích hợp. Bảo hiểm Tài sản Liberty bảo vệ doanh nghiệp toàn diện trước nguy cơ thiệt hại và mất mát tài sản ... Read More »

Quy trình bồi thường bảo hiểm tài sản

bảo hiểm cháy

Khi tổn thất xảy ra những việc cần làm ngay Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ. Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm. Thông báo tổn thất cho ... Read More »

BẢO HIỂM TÀI SẢN

bảo hiểm liberty