Home / BẢO HIỂM TÀI SẢN / Quy trình bồi thường bảo hiểm tài sản

Quy trình bồi thường bảo hiểm tài sản

Đánh giá bài viết

Khi tổn thất xảy ra những việc cần làm ngay

Thông báo ngay cho các cơ quan chức năng (cứu hỏa, y tế, v.v…) để được hỗ trợ.
Bằng khả năng của mình, kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm hạn chế tổn thất và ngăn ngừa tổn thất phát sinh thêm.

Thông báo tổn thất cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 24/7 của Bảo hiểm Liberty hotline.png và làm theo hướng dẫn.

Phối hợp với Phòng Bồi Thường của Bảo hiểm Liberty để xác định nguyên nhân tổn thất và tính toán giá trị bồi thường, trong đó có việc cung cấp các hồ sơ, chứng từ có liên quan.

Để được tư vấn về sản phẩm bảo hiểm tài sản và thủ tục bồi thường vui lòng liên hệ hotline : 0986.361.361

bảo hiểm liberty