Home / BẢO HIỂM XE Ô TÔ / Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe ô tô

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe ô tô

Đánh giá bài viết

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới theo quy định của Bộ Tài chính có tác dụng bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ 3 do xe cơ giới gây ra cụ thể quyền lợi :

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về người do chủ xe ô tô gây ra:

  • 70,000,000 đồng/1 người/ 1 vụ tai nạn

Mức trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản do chủ xe ô tô gây ra:

  • 70,000,000 đồng/1 vụ tai nạn

Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự, xin vui lòng liên hệ: 0986.361.361

Hoặc bạn cũng có thể tham khảo thêm về bảo hiểm xe ô tô Liberty AutoCare 

 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC CỦA CHỦ XE Ô TÔ
II Xe ô tô không kinh doanh vận tải Phí bảo hiểm/ năm (chưa VAT) Phí bảo hiểm/ năm (10% VAT)
1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 397 436.700
2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 794 873.400
3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 1.270.000 1.397.000
4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi 1.825.000 2.007.500
5 Xe vừa chở người vừa chở hàng 933 1.026.300
III Xe ô tô kinh doanh vận tải    
1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký 756 831.600
2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 929 1.021.900
3 7 chỗ ngồi theo đăng ký 1.080.000 1.188.000
4 9 chỗ ngồi theo đăng ký  1.253.000 1.378.300
5 10 chỗ ngồi theo đăng ký  1.404.000  1.544.400
6 11 chỗ ngồi theo đăng ký  1.512.000  1.663.200
7 12 chỗ ngồi theo đăng ký  1.656.000  1.821.600
8 13 chỗ ngồi theo đăng ký  1.822.000  2.004.200
9 14 chỗ ngồi theo đăng ký  2.049.000 2.253.900
10 15 chỗ ngồi theo đăng ký  2.221.000  2.443.100
11 16 chỗ ngồi theo đăng ký  2.394.000 2.633.400
12 17 chỗ ngồi theo đăng ký  2.545.000  2.799.500
13 18 chỗ ngồi theo đăng ký  2.718.000 2.989.800
14 19 chỗ ngồi theo đăng ký  2.869.000  3.155.900
15 20 chỗ ngồi theo đăng ký 3.041.000  3.345.100
16 21 chỗ ngồi theo đăng ký 3.191.000 3.510.100
17 22 chỗ ngồi theo đăng ký 3.364.000 3.700.400
18 23 chỗ ngồi theo đăng ký 3.515.000  3.866.500
19 24 chỗ ngồi theo đăng ký 3.688.000  4.056.800
20 25 chỗ ngồi theo đăng ký 3.860.000 4.246.000
21 Trên 25 chỗ ngồi 4.011.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi –
IV Xe ô tô chở hàng (xe tải)    
1 Dưới 3 tấn 853 938.300
2 Từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 1.826.000
3 Từ 8 đến 15 tấn 2.288.000  2.516.800
4 Trên 15 tấn 2.916.000 3.207.600

Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, Bảo hiểm vật chất xe ô tô xin vui lòng liên hệ: 0986.361.361

bảo hiểm liberty