Home / THÔNG TIN / Ý kiến khách hàng / Khách hàng miền Bắc nói về bảo hiểm Liberty

Khách hàng miền Bắc nói về bảo hiểm Liberty

Đánh giá bài viết

Lê Thanh Sơn

Tôi thấy rằng dịch vụ bảo hiểm Liberty đưa ra là hợp lý, giá chấp nhận được. Khi xảy ra sự cố, chúng tôi được Liberty hướng dẫn tạo điều kiện khiến chúng tôi cảm thấy rất hài lòng.

bảo hiểm liberty