Home / Tin Tức / Không có bảo hiểm TNDS bắt buộc bị xử phạt như thế nào?

Không có bảo hiểm TNDS bắt buộc bị xử phạt như thế nào?

Đánh giá bài viết

Theo nghị định số 103/2008/NĐ-CP của Chính phủ đưa ra kể từ ngày 16/9/2008 khi tham gia giao thông ngoài mang theo giấy đăng ký xe, bằng lái xe thì chủ xe phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Đồng thời chủ xe không được tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trở lên đối với 1 xe cơ giới.

  • Mức xử phạt khi không có bảo hiểm TNDS bắt buộc của xe máy

Tại điểm 1 điều 29, chương IV theo nghị định 103/2008/NĐ-CP  quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương đường khi không mang theo hoặc không có bị xử phạt 100.000 đồng

bảo hiểm TNDS bắt buộ

  • Mức xử phạt khi không có bảo hiểm TNDS bắt buộc của ô tô

Tại điểm 2 điều 29, chuwong IV theo nghị định 103/2008/NĐ-CP quy định xử phạt người điều khiển xe ô tô, xe kéo và các loại xe cơ giới tương đương khi thao gia giao thông không có hoặc không cầm theo giấy chứng nhận bảo hiểm dân sự bắt buộc phạt 500.000 đồng.

LỜI KẾT

Như vậy khi chủ xe tham gia giao thông bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Bảo hiểm dân sự bắt buộc có thể khiến bạn yên tâm một phần khi tham gia giao thông trên đường, khi bạn gặp tai nạn hay va chạm thì bảo hiểm sẽ chi trả cho tổn thất người ngồi sau xe do bạn gây ra theo quy định của pháp luật. 

Bạn cần mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc hoặc cần tư vấn về bảo hiểm xe ô tô có thể liên hệ:

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ

Nguyễn Tiến Chung -Mobile: 0986.361.361

Mail:baohiem247vn@gmail.com.vn

bảo hiểm liberty